sk
 
en

Marian Drugda

Akademický sochár - dizajnér, ArtD
Narodil sa 7.4.1945 v Detve
V 1972 ukončil Vysokú školu výtvarných umení(odbor dizajn) v Bratislave. Zamestnal sa ako dizajnér. Paralelne s dizajnom voľne výtvarne experimentoval. V 1976 vytvoril prvé variabilné objekty, ktoré nazval variabily.
Variabily sú plošné, reliéfne a plastické objekty. Väčšinou sú zložené z 2, 3 alebo 4 perforovaných, farebných platní rôznych geometrických tvarov zoradených na sebe. Otáčaním a menením poradia jednotlivých platní je moťné dosiahnuť mnoťstvo kompozícií. Napríklad pri štvorcovom variabile s 3 platničkami ich je 768. Tento variabilný princíp uplatňuje aj v úžitkovej tvorbe - dizajne svietidiel, hračiek a šperkov. Za výtvarnú tvorbu dostal niekoľko ocenení. Je členom viacerých domácich a zahraničných organizácií, s ktorými spolupravuje a vystavuje. V súčastnosti pôsobí ako pedagóg na fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.